Thông báo gia hạn việc thực hiện “Chính sách chốt cọc và hoàn cọc”

Rate this post

Thông báo gia hạn việc thực hiện “Chính sách chốt cọc và hoàn cọc”

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast (“VinFast”) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng (“Khách hàng”) đã đặt cọc mua xe ô tô VinFast. Chúng tôi thông báo đến Quý Khách hàng nội dung như sau:

Theo “Chính sách chốt cọc và hoàn cọc cho Khách hàng đã đặt mua xe ô tô điện VF e34 và VF 8”:

1. Đối với Khách hàng đã đặt cọc cam kết 50 triệu:

Tính đến ngày 13/4/2023, tức sau 7 (bảy) ngày kể từ ngày thông báo về việc xe đã sẵn sàng để giao, chúng tôi nhận được nhiều đề xuất xin gia hạn của Khách hàng do chưa chuẩn bị kịp thủ tục có liên quan.

Do đó, VinFast đồng ý gia hạn thời gian để thực hiện các thủ tục mua xe thành 11 (mười một) ngày, tức hạn chót là đến hết ngày 17/4/2023.

Đến hết ngày 17/4/2023, nếu Khách hàng vẫn chưa liên hệ với VinFast để tiến hành các thủ tục thì Hợp Đồng sẽ được chấm dứt, VinFast sẽ không giải quyết việc hoàn trả cọc cho Khách hàng và được toàn quyền sử dụng số tiền cọc. Khách hàng sẽ không có quyền khiếu nại gì về sau.

2. Đối với Khách hàng đã đặt cọc giữ chỗ 10 triệu:

Chúng tôi giữ nguyên thời hạn đến hết ngày 21/04/2023, nếu Khách hàng vẫn chưa liên hệ với VinFast để tiến hành các thủ tục thì Thỏa Thuận Đặt Cọc sẽ chấm dứt. VinFast sẽ không giải quyết việc hoàn trả cọc cho Khách hàng và được toàn quyền sử dụng số tiền cọc. Khách hàng sẽ không có quyền khiếu nại gì về sau.

Kính đề nghị Quý Khách hàng thực hiện các thủ tục theo thông báo này.

error: Content is protected !!