Thông báo chính sách chốt cọc và hoàn cọc cho khách hàng đã đặt mua xe VF 9

Rate this post

Thông báo chính sách chốt cọc và hoàn cọc cho khách hàng đã đặt mua xe VF 9

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast (“VinFast”) trân trọng thông báo và kính đề nghị các Quý Khách hàng đã đặt cọc mua xe VF 9 nhanh chóng xác định thời điểm nhận xe, cụ thể như sau:

1. Quý Khách hàng đã đặt cọc cam kết mua xe 50 triệu đồng cho xe VF 9:

– VinFast kính đề nghị Quý Khách hàng đã đặt cọc cam kết mua xe đến Showroom/Nhà phân phối (SR/NPP) hoàn tất thủ tục ký phụ lục Hợp Đồng Mua Bán Xe (“Hợp Đồng”) trước ngày 25/05/2023 để bổ sung thời điểm cam kết thanh toán và nhận xe. Thời gian cam kết nhận xe cụ thể trước 31/12/2023.

– Trong trường hợp Quý Khách hàng: (i) không làm thủ tục ký cam kết trước ngày 25/05/2023 và SR/NPP thông báo về việc xe sẵn có thì sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày SR/NPP thông báo mà Khách hàng không làm thủ tục thanh toán theo Hợp Đồng; hoặc (ii) Quý Khách hàng đã ký cam kết mà không làm thủ tục thanh toán để nhận xe theo thời gian đã ký cam kết, Hợp Đồng sẽ chấm dứt và VinFast được giữ lại khoản tiền đặt cọc nêu trên, Khách hàng sẽ mất số tiền đã cọc và sẽ không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

2. Quý Khách hàng đã đặt cọc giữ chỗ 10 triệu đồng:

Căn cứ theo điều khoản thanh toán được thể hiện trên Thỏa thuận đặt cọc đã ký:

– VinFast đề nghị Quý Khách hàng đã đặt cọc mua xe đến SR/NPP để chuyển bổ sung 40 triệu đồng và hoàn tất ký Hợp đồng trước ngày 10/06/2023. Thời gian cam kết nhận xe cụ thể trước 31/12/2023.

– Trong trường hợp Quý Khách hàng: (i) không làm thủ tục ký Hợp đồng trước 10/06/2023 hoặc (ii) Quý Khách hàng đã ký Hợp đồng song không nhận xe theo thời gian đã cam kết thì Hợp Đồng/Thỏa thuận đặt cọc sẽ chấm dứt và VinFast được giữ lại khoản tiền đặt cọc nêu trên, Quý Khách hàng sẽ mất số tiền đã cọc và sẽ không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

3. Hỗ trợ Quý Khách hàng không còn nhu cầu mua xe:

– Quý Khách hàng được thực hiện quyền chuyển nhượng cọc trước ngày 25/05/2023 cho 02 loại cọc 50 triệu đồng và 10 triệu đồng. Bên nhận chuyển nhượng phải làm thủ tục và chịu ràng buộc như mục 1 và 2 nêu trên. Việc chuyển nhượng là do hai bên tự nguyện thỏa thuận, chịu trách nhiệm lẫn nhau và trước pháp luật, không liên quan đến VinFast.

– Để hỗ trợ Quý Khách hàng đã đặt cọc cam kết và cọc giữ chỗ mua xe VF 9, tuy nhiên không còn nhu cầu tiếp tục mua xe, VinFast hỗ trợ hoàn cọc kèm theo một khoản chi phí hỗ trợ thêm tương ứng với 20% số tiền Khách hàng đã cọc đồng thời VinFast sẽ thu lại Voucher VinFast và Voucher Vinpearl.

– Thời gian hoàn cọc sẽ kết thúc vào ngày 10/06/2023. Sau thời gian này VinFast sẽ không giải quyết việc hoàn trả cọc cho Khách hàng và được toàn quyền sử dụng số tiền cọc nêu trên đồng thời Khách hàng sẽ không có quyền khiếu nại gì về sau.

VinFast rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

Theo Vinfastauto.com

error: Content is protected !!